له موږ سره نښلوي

پراخه

هغې یو روح ته طلاق ورکړ او بیا یې د مسخرې ګنډۍ اختیار کړه

موږ به د منځني کیدو په ټولو باریکیو د پوهیدو ادعا ونه کړو. ځینې ​​​​خلک باور لري او ځینې یې نه مني. دا کیدای شي...

نور ليکنې