له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه په نښه شوي "پیرود"

نور ليکنې