کور نښانونه "په واوره کې هیڅکله هم مه هیروئ" سره ځړول شوي پوسټونه
Translate »