له موږ سره نښلوي

ټول پوسټونه په نښه شوي "ما تاسو ترلاسه کړل"